TOP ALULIT - slévárna hliníku

Nízkotlaké lití

Nízkotlaké lití spočívá ve vytlačování taveniny přetlakem cca 0,02 - 0,05 MPa. Tento přetlak tlačí na hladinu taveniny a tím se tavenina vytlačuje z udržovací pece do kovové formy pomocí keramické trubice a vtokového muzikusu. Udržovací pec je součástí nízkotlakého licího stroje a je situován ve spodní části pod nástavbou stroje.

Odlitky vyrobené touto technologií se vyznačují dobrou kompaktností, hutností materiálu, dobrými mechanickými vlastnostmi a bez vnitřních vad, které jsou specifické pro gravitační odlévání.Kapacita:
3t /den (třísměnný provoz)Vybavení:

2x pec LTC pro NTL 300 kg + nízkotlaká licí nástavbaVáha a rozměry:

Váha odlitků od 0,1 kg do 25 kg

Max. rozměry 550 mm x 550 mm