TOP ALULIT - slévárna hliníku

Systém řízení jakosti

Ve společnosti Top Alulit s.r.o. je zaveden systém řízení kvality dle normy EN ISO 9001:2008 a dle ISO TS 16949:2009. Certifikačním orgánem naší společností je TÜV NORD. Slévárna taky disponuje certifikátem od DNV.GL, který ji doporučuje jako dodavatele odlitků pro lodní průmysl.


 

   

 

Kontrola chemického složení vstupního materiálu

Pro vyhodnocení chemické analýzy je využíván spektrometr a materiál je kontrolován:

   


 

Defektoskopie - kontrola vnitřní kvality odlitků

Ke kontrole vnitřní zdravosti odlitků je využíván prohlížecí Rentgen Seifert DP 419.

   


 

Rozměrová kontrola

Pro rozměrovou kontrolu je využíván 3D měřící stanice Zenith D008519.

   


 

Hledání netěsností - tlakové zkoušky

Zkoušky těsnosti jsou zajištěny tlakovou zkouškou dle požadavků zákazníka (médium - voda, vzduch). V kooperaci se provádí zkoušky těsnosti pomoci hélia.

 


 

Kontrola procesu odlévání

Sledování a kvalitativní vyhodnocování výrobního procesu je umožněno pomocí monitorovacího systému PROMOTIC. Tento systém dovoluje monitorovat teplotu taveniny, teplotu kokil, čas tuhnutí, čas lití, provozní tlak, množství taveniny a váhu odlitku. Všechny hodnoty jsou archivovány.

Zpětná dosledovatelnost jednotlivých operací a jméno operátora je zajištěna pomocí používání číselných kódů tak, že každý operátor a každá operace má přiřazený číselný kód. V případě požadavku zákazníka je možné každý výrobek označit číselným kódem.

 
 


 

Další způsob kontroly procesu odlévání je podtlakové měření hustoty hliníku pomocí přístroje MARTECH-VTCM 0017 zjišťující index naplynění taveniny. Pro odplynění a čištění taveniny je používán přístroj FDU MINIDEGASSER, který umožňuje taveninu modifikovat, čistit, očkovat a odplyňovat.