TOP ALULIT - slévárna hliníku

Červen 2015

Pořízení dalšího robota

V červnu byl do výroby zaveden další článek snižující lidský faktor a to Robotická edjehlovací jednotka.

Květen 2015

Certifikát DNV GL o aprobaci

V květnu 2015 společnost obdržela certifikát DNV GL o aprobaci materiálu, který Top Alulit doporučuje jako dodavatele odlitků pro lodní průmysl s respektem na GL pravidla a požadavky.

Březen 2015

Soustruh DMG NEF 300

V březnu 2015 byl uveden do provozu soustruh DMG NEF 300.


Únor 2015

Další investice do CNC obrábění

V Únoru 2015 společnost pořídila další CNC obráběcí centrum DOOSAN HP 5100. V naší společnosti již obrábíme na čtyřech čtyřosých horizontálních obráběcích centrech.

Leden 2015

Výstavba nové výrobní haly

V lednu 2015 byla otevřena nově postavena výrobní hala, kde byly přesunuty pracoviště pro výklep pískových jader z odlitků a výrobní zařízení pro apretaci a tryskání odlitků. Došlo tak ke snížení prašnosti a hlučnosti v ostatních výrobních prostorách. Cílem bylo zlepšení pracovního prostředí pro naše zaměstnance a uvolnění dříve vytížených pracovišť, kde se plánuje zrealizovat vlastní nástrojárnu pro výrobu vlastních forem.

Instalace nové tavící pece

V lednu 2015 byla uvedena do provozu nová tavící pec UVP Brno pro 600 kg taveniny. Došlo tak navýšení tavící kapacity na 15t/den ve třísměnném provozu.

Pořízení nového tryskacího stroje

V lednu 2015 byl zprovozněn nový závěsný tryskací stroj Kovo Staněk TZ 2-7,5/ 2x 6-12.

Červenec 2014

CNC obráběcí centrum

V červenci 2014 naše společnost pořídila další čtyřosé obráběcí horizontální centrum DOOSAN HP 5100.


Květen 2014

Rekonstrukce původní budovy

V květnu 2014 byla dokončena rekonstrukce původní budovy. Došlo k výstavbě nových kanceláři v druhém patře, k přestavbě starých kancelářských prostor, k výstavbě nové recepce. Budova dostala novou vnější podobu.

Leden 2014

Implementace dvou čtyřosých obráběcích center DOOSAN HP 4000

V lednu 2013 byla nakoupena dvě čtyřoká obráběcí centra DOOSAN HP 4000.


Prosinec 2013

Výstavba nové výrobní haly

V prosinci 2013 byla zprovozněna nově vystavěná výrobní hala. Hala bude sloužit jako pracoviště výroby pískových jader, obrábění, výstupní kontroly a expedice.